Gordon, Thomas Dr.


D.O.L – Doeltreffende Ouerskap Leiding

ISBN: 978-0-620665-44-5

A5, 374p. R320

Hierdie waardevolle boek is perfek vir die tydgees waarin ons lewe.   ‘n Tyd waarin kinders steeds struktuur nodig het, maar in die proses voel dat hulle eie behoeftes nie ontken word nie.  Dis ‘n uitstekende hulpmiddel vir ouers wat die beste vir hulle kinders wil hê.   Ouers wat nie net fokus op die belangrikheid van die kinderjare nie, maar ook terselfdertyd kommunikasie tegnieke vir die kind leer wat die kind help om te ontwikkel in ‘n volwassene wat regtig kan luister en kan kommunikeer! Enige persoon, –  ouers of nie ouers – kan baatvind by die inhoud van die boek.

 

Dr Elna Schoeman-Steenkamp

Kliniese Sielkundige