Self-publiseer / Self-publish

Self-publiseer

Missie waarde en Visie
Groep 7 Drukkers en Uitgewers bedien die SKRYWER

 • Bied aan enige skrywer die geleentheid om sy/haar boek self te publiseer en in vertroue te kan saamwerk om dit te bereik.
 • Die kopiereg van die boek setel in die skrywer se hande en alle dokumente bly die eiendom van die skrywer.
 • Groep 7 stel nie boeke, handboeke, opleidings-materiaal of enige inligting beskikbaar sonder die uitdruklike toestemming van skrywers nie.
 • Groep 7 se professionele span kan die volledige voorbereiding van die boek doen of kan adviseer en riglyne gee sodat skrywers dit self kan doen.
 • Kwaliteit boeke word koste-effektief gedruk op POD (Print on demand) basis wat beteken dat ‘n boek nooit uit druk is nie.
 • Verspreiding word gedoen volgens elke skrywer se vereistes.
Stap 3 - Tipografiese uitleg (Bladuitleg)
Die bladuitleg en buitebladontwerp kan gedoen word deur:
Groep 7 se professionele personeel;
Deur die skrywer self;
Enige grafiese kunstenaar van die skrywer se keuse.
Groep 7 se span doen die uitleg van die boek in die wêreldbekende professionele program Adobe InDesign. Hierdie is ook die eerste stap na e-boeke wanneer die InDesign lêer omgeskakel word na “E-Pub” vanwaar die sekure e-boek gemaak kan word.
Die tipe drukproses wat gebruik gaan word, bepaal dan ook hoe die uitleg gedoen word. Die volgende is riglyne van kostes:

 • A5 boeke met bewoording alleen – R9.50 per bladsy.
 • A4 boeke met bewoording alleen – R12.50 per bladsy.
 • Boeke met sketse fotos en diagramme – R15-R45 per bladsy.
 • Boeke wat ook ‘n indeks benodig – R35-R65 per bladsy.
 • Met uitsondering word A5 afronding in MS Word gedoen – R5.50 per bladsye.

Indien jy of ‘n grafiese kunstenaar van jou keuse self die bladuitleg doen, hou gerus die volgende paar riglyne in gedagte:

 • Die bladsye in ‘n A5 boek is 148,5mm breed en 210mm lank met 15-20mm spasie tussen die inhoud en die vier kante van die bladsy;
 • ‘n A4 bladsy is 210mm breed en 297mm lank met dieselfde kantruimtes;
 • Nommering van die bladsye tot voor die eerste hoofstuk, word normaalweg in Romeinse syfers gedoen, en daarna begin Hoofstuk 1 op bladsy 1. Onewe nommers is aan die regterkant. Wanneer ? boek uit 100 bladsye bestaan, beteken dit dat 50 blaaie weerskante gedruk en genommer word, bv. Romeinse syfers i-iv genommer, en die res van die boek 1-96 genommer.
Stap 4 - Boekomslag Ontwerp
Die boekomslag bly baie belangrik aangesien dit bepalend kan wees of ‘n leser die boek gaan optel om verder ondersoek in te stel al dan nie.
Groep 7 se grafiese kunstenaars gebruik Photoshop of CorelDraw en het die kennis en ondervinding om jou droomomslag die lig te laat sien! Die kostes verbonde wissel tussen R450 en R650 en word bepaal deur inligting wat deur die skrywer voorsien word en tyd gespandeer. Vervolgens kan dit nodig wees om foto’s of grafiese prente met kopiereg aan te koop wat die skrywer toestemming gee om dit te mag gebruik (R250).
Jy is egter meer as welkom om jou eie omslag te ontwerp en die dokument in drukkwaliteit Pdf (portable document format) aan ons te voorsien sonder enige uitlegkoste daaraan verbonde. Maak seker dat jy kopiereg op foto’s of “cliparts” het.
Die volgende kan as riglyne dien:

 • Die voorkant, rugkant en agterblad word as ‘n geheel ontwerp;
 • Die grootte vir ‘n A5 boek is A4 plus rugkant plus 3mm “bleed”. (bv. ‘n A5 boek met 100bl is die rugkant 6mm en sal die finale ontwerp 216mm by 309mm wees);
 • Die grootte vir ‘n A4 boek is A3 plus rugkant plus 3mm “bleed”. (bv. ‘n A4 boek met 200bl is die rugkant 12mm en sal die finale ontwerp 303mm by 438mm wees);
 • Belangrike riglyn om dit visueel goed te laat vertoon is om alle geskrewe dele en foto’s 15-20mm vanaf alle kantlyne te plaas;
 • Ontwerp asb in CMYK oftewel “Cyan, Magenta, Yellow and Key Black”;
 • Die boek word na bind 3mm op die 3 kante gesny.
Stap 5 – Druk en bind
Digitale drukkers het besonder goed ontwikkel in die afgelope paar jaar en daarkom kan dit koste-effektief benut word vir 1 – 1 000 boeke per bestelling. Die voorstel is dat boeke deurlopend gedruk word soos nodig selfs teen 10 boeke per bestelling!
Ten minste een proefboek word gedruk en goedgekeur alvorens die bestelling uitgevoer word en die koste is drukkoste plus R114.
Groter bestelling (>1 000) word lithografies gedruk wat beteken dat die eenheidskoste wel verminder maar die totale kapitaaluitleg baie kan wees.
Buiteblad
Die buiteblad word volkleur of swart gedruk op 250 – 300g/m2 geseëlde (coated) papier en glans of mat gelamineer om dit te beskerm.
Inhoud
Boeke kan óf in swart, óf in volkleur, óf in ? kombinasie van swart en volkleur gedruk word om kostes te bespaar indien die hele boek nie volkleur foto’s het nie.
Indien ‘n kombinasie van swart- en kleurblaaie gedruk word, is dit belangrik dat reeds met die uitleg proses bepaal word watter foto’s in kleur gedruk moet word. Een blaai (voor- en agterkant) word of deur die kleurdrukker of deur die swartdrukker gedruk en daarna ingesorteer om die finale boek te vorm. Indien ‘n voorkant kleur en ‘n agterkant swart behels, word die blaai steeds deur die kleurdrukker gedruk en beide as kleur gefaktureer.
Bindmetodes

 • Perfect bind ( >80 bladsye):
  Hierdie is die normale bindproses vir boeke en word met warm gom in die buiteblad gebind en vorm ? hoekige rugkant.
 • Saalkram (<100 bladsye):
  A4 boeke word op A3 gedruk, gevou en op die vou met 2 kramme aan die buiteblad vasgekram. Op dieselfde wyse word A5 boeke op A4 papier gedruk, gevou en gekram. Die voordeel is dat die boek plat lê wanneer dit oopvou.
 • Draad ringbind:
  Enige hoeveelheid bladsye kan so gebind word en die blaaie kan dus heeltemal omvou. Dit is ideaal vir opleidingsmateriaal en werkboeke.
 • Hardebandboeke:
  Die boek word onafhanklik gebind en gesny, die hardeblad met die volkleur papier oorgetrek waarna die boek in die omslag ingebind word. Die eenheidskoste per boek bly dieselfde, ongeag die hoeveelheid boeke. Vir ‘n A5 boek is dit R95 en A4 boeke R125 bykomend tot die normale drukkoste.

Drukkostes:
Basies spesifikasie met volkleur 300g buiteblad gelamineer en inhoud laser swart gedruk op 80g bond en “perfect bind“:
Proefboek en eenheidspryse (Voorbeeld):

 • A5 boek met 150 bladsye    R36.67
 • A4 boek met 150 bladsye    R60.37

Drukkostes vir bestellings na proefboek goedgekeur is:

 • 1-10 boeke   Prys van proefboek
 • 50 boeke – 5.0% korting    100 boeke – 7.5% korting
 • 250 boeke – 12.5% korting   500 boeke – 15.0% korting
 • 750 boeke – 17.5% korting   1 000 boeke – 20.0% korting
Stap 6 – Bemarking
Die self-uitgewer bemark self hul boeke en E-boeke en die volgende word reeds baie suksesvol deur van die skrywers gedoen.

 • Tersiêre instellings, skole en pre-primêre skole waar die behoeftes reeds bestaan;
 • Kinderhuise of dergelike instellings met ? groot databasis;
 • Bemarking via e-pos, Facebook en ander kommunikasie-kanale waar die doelmark reeds geïdentifiseer is;
 • Seminare;
 • Skrywers-webwerwe.

Groep 7 Drukkers kan die volgende doen ter ondersteuning:

 • Beskikbaarstelling (per ooreenkoms)
  • Groep 7 se aanlyn-boekwinkel;
  • E-boeke op Kobo.com;
  • Boekwinkels in SA en Namibia wat boeke bestel (geregistreedrde verskaffer van o.a. Exclusive Books, Bargain Books, Protea);
 • Blootstelling op Groep 7 se webwerf;
 • Ontwikkeling van skrywers se eie webwerwe;
 • Plakkate (gedrukte en elektroniese formaat) vir boekbekendstelling;
 • Ontwikkeling van ‘n bemarkingsplan.
Stap 7 – Verspreiding en e-boeke
Groep 7 kan verpakking, versending en die administrasie van bestellings namens skrywers hanteer op een van die onderstaande vier wyses. (Sien ooreenkoms)
1. Skrywers verkope (gedrukte boeke)
Die skrywer voorsien name en adresse waarheen boeke versend moet word. Groep 7 druk en versend die boeke en faktureer die skrywer met druk- en koerierkoste.
2. Webwerf Boekwinkel (gedrukte boeke)
Plasing van boekinligting op Groep 7 se boekwinkel webwerf (www.groep7-selfpublish-book.co.za) teen ? eenmalige koste van R125 (BTW ing).

 • Skrywer bepaal verkoopprys.
 • Kopers bestel en betaal boeke en posgeld via webwerf; Groep 7 druk en versend boeke.

Die berekening van die netto inkomste vir die skrywer is soos volg:

 • Verkoopprys min
  • 20% (14% BTW wat Groep 7 aan SARS betaal, en 6% vir Payfast koste),
  • drukkoste van boek.

3. Boekwinkels (gedrukte boeke)
Wanneer boekwinkels navraag doen om aankoop van skrywers se boeke, verloop die proses soos volg:

 • Skrywers bepaal die verkoopprys
 • Groep 7 druk en versend boeke, faktureer boekwinkels en hanteer die administrasie daarvan.
  Die berekening van die netto inkomste vir die skrywer is soos volg:

  • Verkoopprys min 50% wat die boekwinkel bepaal en neem en is dus die bedrag wat Groep 7 die boekwinkels faktureer.
  • Inkomste vanaf boekwinkels min 14% BTW wat Groep 7 aan SARS betaal,
  • min drukkoste van boek,
  • Versendingskoste word volgens ooreenkoms deur die boekwinkel of die skrywer betaal.

4. Elektronies boeke (E-boeke)

 • Groep 7 kwoteer op elke individuele boek om dit gereed te kry vir omskakeling na E-boek formaat.
 • Groep 7 plaas boek op Kobo se webwerf (www.kobo.com)
 • Die “link” word aan die skrywer gestuur en skrywers kan hul bemarking uitbrei vir wêreledwye verkope.
 • Die “link” word ook op Groep 7 se webwerf-boekwinkel geplaas by skrywer se boek.
 • Die skrywer bepaal die verkoopprys en ontvang 50% daarvan.

Voorbeelde van totale kostes
Voorbeeld van totale kostes
Die skrywer is die uitgewer van die boek en het volle kopiereg en eiendomsreg van alle dokumente.
Skrywers het die keuse om hul eie voorbereiding van boeke doen en ons sal graag advies lewer.
Groep 7 bied egter ook al die professionele dienste aan teen ? baie bekostigbare tarief.
Die voorbereidingskoste word bepaal deur die aantal woorde en bladsye en hier volg voorbeelde en uiteensetting van kostes.
Pryse sluit BTW in maar koerierkostes uit
Voorbeeld 1 – totale koste R3 745

 1. Skrywer se boek bv.40 000 woorde en A5 boek met 160 bladsye.
 2. Taalkundige versorging – hanteer self.
 3. Bladuitleg – voorsien drukgereed pdf.
 4. Buitebladontwerp – voorsien drukgereed pdf.
 5. Druk en bind:
  1. Eenmalig (Drukgereed en rugsteun) R 114
  2. Proefboek en eenheidskoste R 38
  3. 50 Boeke (sien korting struktuur) R1 805
  4. ISBN registrasie R 88
 6. Bemarking:
  1. Plasing Groep 7 aanlyn boekwinkel R 125
  2. Blootstelling Groep 7 webwerf R 125
  3. Plakkate (R6.00 per A3)
 7. Verspreiding en e boeke:
  1. E-Boek R1 450
  2. Verspreiding (sien ooreenkoms).

Voorbeeld 2 – Totale koste R6 345

 1. Skrywer se boek bv 40 000 woorde en A5 boek met 160 bladsye.
 2. Taalkundige versorging – slegs evaluering R 350
 3. Bladuitleg – professioneel in InDesign en proeflees R2 400
 4. Buitebladontwerp – professioneel in Photoshop R 550
 5. Druk en bind:
  1. Eenmalig (drukgereed en rugsteun) R 114
  2. Proefboek en eenheidskoste R 38
  3. 50 Boeke (sien korting struktuur) R1 805
  4. ISBN registrasie R 88
 6. Bemarking:
  1. Plasing Groep 7 aanlyn boekwinkel R 125
  2. Blootstelling Groep 7 webwerf R 125
  3. Plakkate (R6.00 per A3)
 7. Verspreiding en e boeke:
  1. E-Boek R 750
  2. Verspreiding (sien ooreenkoms).

Voorbeeld 3 – Totale koste R11 715

 1. Skrywer se boek bv. 40 000 woorde en A5 boek met 160 bladsye:
 2. Taalkundige versorging:
  1. Evaluering R 350
  2. Taalversoring (40 000 x 15 sent) R6 000
 3. Bladuitleg – professioneel in InDesign R1 520
 4. Buitebladontwerp – professioneel in Photoshop R 550
  1. Foto aankoop R 250
 5. Druk en bind:
  1. Eenmalig (drukgereed en rugsteun) R 114
  2. Proefboek en eenheidskoste R 38
  3. 50 Boeke (sien korting struktuur) R1 805
  4. ISBN registrasie R 88
 6. Bemarking:
  1. Plasing Groep 7 aanlyn boekwinkel R 125
  2. Blootstelling Groep 7 webwerf R 125
  3. Plakkate (R6.00 per A3)
 7. Verspreiding en e boeke:
  1. E-Boek R 7450
  2. Verspreiding (sien ooreenkoms).

Self-publish

Mission, Values & Mission
Groep 7 Drukkers en Uitgewers serves the author

  • Offer any writer the opportunity to self-publish his/her book and to be able to work with us in confidence in order to reach that goal.
  • The copyright of the book remains in the hands of the author, as do all documents.
  • Groep 7 will, only with the explicit instruction of the author, make available books, manuals, training material or any information.
  • The professional team at Groep 7 can do the complete preparation of the book or alternatively we can give advice and guidelines and the authors can do it themselves.

Quality books are printed on a POD (Print on demand) basis which is cost-effective and means that the book is never out of print.

 • Distribution is done according to the author’s requirements.
Step 3 – Typographical Layout (Page Layout)
The page layout and cover design can be done by:

 • Professional staff at Groep 7;
 • The author;
 • Any graphic artist of the author’s choice.

The professional team at Groep 7 does the typographic layout in the world renowned professional program Adobe InDesign. This is also the first step toward publishing an e-book, when the InDesign file is converted to E-Pub which is then converted into a secure e-book.
The type of printing process which will be used can also determine how the page layout will be done. Estimated costs for page layout in Adobe InDesign are:

 • A5 books with script only – R9.50 per page.
 • A4 books with script only – R15.50 per page.
 • Books with sketches, photos and diagrams – R25-R45 per page.
 • Books with index as well – R45-R65 per page.
 • With exception: A5 books finishing only in MS Word – R5.50 per page.

However this does not exclude the author (or friend!) from doing the design and forwarding it to us in Pdf (portable document format) and there will be no charge for page layout. The following guidelines can be followed for a neat page layout:

 • The pages in an A5 book are 148,5mm wide and 210mm long with 15 – 20mm margins – the space between the contents and four edges of the page;
 • An A4 page is 210mm wide and 297mm long with the same margins;
 • Numbering of pages preceding the first chapter is normally done in Roman numerals, and then Chapter 1 starts on Page 1. Uneven numbers are on the right hand side. If a book consists of 100 pages, it means that 50 sheets are printed on both sides, and numbered, for example, as follows: Roman numerals i-iv and the remaining pages of the book will be numbered 1-96.
Step 4 – Book Cover Design

The cover of a book is always very important because it will be the deciding factor whether a reader will pick it up in order to investigate it further, or not.
The graphic artists at Groep 7 use Photoshop or CorelDraw and have the knowledge to design your dream cover. The cost for design is normally between R450 and R650 depending on time spent. In addition, it may be necessary to obtain copyrighted photos or graphic stock where the artist has given us the consent to purchase and use these (R250).
Authors are more than welcome to design their own book cover and forward it to us in print quality Pdf (portable document format), without incurring costs for the cover design. Please ensure that you have copyright on all photos, clipart etc.
The following can be used as guidelines:

 • The front, spine and back are designed in a single document;
 • The size for an A5 size book is: A4 plus spine, plus 3mm “bleed”. (A5 book with 100 pages, the spine is 6mm and the document will then be 216mm x 309mm);
 • The size for an A4 size book is: A3 plus spine, plus 3mm “bleed”. (A4 book with 200 pages, the spine is 12mm and the document will then be 303mm x 438mm);
 • An important guideline to ensure it is visually pleasing is to place all text and photos 15 – 20mm from all edges;
 • Please design in CMYK, short for “Cyan, Magenta, Yellow and Key Black“;
 • After binding, the book is trimmed 3mm on 3 sides.
Step 5 – Printing and Binding
Digital printing has developed really well during the last few years and it is hence cost effective to print and bind 1 – 1 000 books per order. The suggestion is therefore to print books on a continuous basis as needed, even at 10 books per order!
Larger orders (>1 000) is printed lithographically which means that the unit cost is reduced; however the capital outlay may be expensive
Cover Page
The cover page is printed in full colour or black on 250 – 300g/m2 coated paper and laminated in gloss or matt for protection.
Contents
Books can be printed in black, or full colour, or a combination of black and full colour to save costs where a book does not have full colour photos on every page.
When a combination of black and colour printing is used, it is important to do the book layout accordingly to save printing costs. One sheet (printed on both sides) will either be printed with a black laser printer or a colour printer; thereafter it will be collated to complete the book. This means that if a sheet is printed in colour on one side and black on the other, both pages will be considered as having been printed in colour.
Binding Methods

 • Perfect bind (< 80 pages):
  This is the process normally used in the industry. It is bound with hot glue onto the spine of the cover page and gives the book a square spine.
 • Staple (< 100 pages):
  A4 books are printed on A3 paper, folded and stapled with 2 staples in the fold onto the cover page. Using the same method A5 books are printed on A4 paper, folded and stapled. The advantage is that the book lies flat when it is opened.
 • Wire binding:
  Any amount of pages can be bound in this way and the pages can open completely. It is ideal for study material and manuals.
 • Hard cover books:
  The book is bound and cut separately. The hard cover is covered with the full colour cover page, and the book is then bound into the hard cover. The cost per unit remains the same regardless of the amount of books. For A5 books it is R95 and A4 books R125 in additional to the printing costs.

Printing costs:
Basic specifications with full colour 300g cover laminated, contents laser printed in black on 80g bond and perfect binded. A proof book is printed (printing cost plus R114) and the author needs to accept it before we start printing the book order
Proof book and unit cost (Example)

 • A5 books with 150 pages    R34.50
 • A4 books with 150 pages    R51.15

Printing costs on orders after proof book has been approved:

 • 1-10 books    Price of proof book
 • 50 books – 5.0% discount    100 books – 7.5% discount
 • 250 books – 12.5% discount    500 books – 15.0% discount
 • 750 books – 17.5% discount    1 000 books – 20% discount

Please send the specifications of your book for the quotation on the printing costs.

Step 6 – Marketing
The self-publisher does the marketing for their books and e-books and the following are some ways that are done very successfully by some of our authors:

 • At tertiary institutions, schools and pre-primary schools where the need already exists;
 • At orphanages or similar institutions with large data bases;
 • Agreements with bookshops, Amazon and Kobo;
 • Marketing via email, Facebook and other communication channels where the target market has already been identified;
 • Seminars and workshops.

Groep 7 Drukkers can assist and offer quotations on any of the following:

  • Availability (see agreement)
   • Groep 7 online bookshop;
   • E-book on Kobo.com;
   • Bookshops in South Africa and Namibia requesting the books. (Registered supplier o.a. Exclusive Books, Bargain Books, Protea, PNA);
  • Exposure on Groep 7 website;
  • Development of authors own website;
  • Posters (printed and electronic format) for book launches;
  • Developing a marketing plan.
Step 7 – Distribution and E-Books
Groep 7 can take care of the packaging, distribution and administration on behalf of authors using the 4 options listed below. (See agreement)
1. Orders by authors (printed books)
Authors supply the list of names and addresses where books need to be sent. Groep 7 prints and sent the books and the author is invoiced for the printing and courier.
2. Online Bookshop (printed books)
Books are made available on Groep 7’s bookshop (www.groep7-selfpublish-book.co.za) at a once-off price of R125 (GST included)

 • Author determines the selling.
 • Buyers order and pay online and Groep 7 print and dispatch the book.

Calculation of the net income for the author is as follows:

 • Selling price less
  • 20% (14% VAT that Groep 7 pay to SARS and 6% Payfast costs (credit card))
  • printing cost of book

3. Bookshops (printed books)
When bookshops enquire to buy author’s book:

  • Authors determine the selling price
  • Groep 7 print and sent books, invoice the bookshop and manage the administration.

Calculation of the net income for the author is as follows:

 • Selling price less
  • 50% which the bookshop charges
  • 14% VAT that Groep 7 pay to SARS
  • printing cost of book.

4. Electronic books (E-Books)

 • Groep 7 offers a quote for each individual book to get it ready to convert to E-book format.
 • Groep 7 places the book on the Kobo website (www.kobo.com).
 • The “link” is sent to the author who can market and expand worldwide sales.
 • The “link” is also placed on Groep7’s website bookshop.
 • The author determines the selling price and receives 50% thereof.

Example of total costs
Some examples of costs if steps 2-7 are done by the professional team of Groep 7 Drukkers en Uitgewers. Please keep in mind that authors can choose to do any of these steps and then there will be no costs.
Example 1 – total cost R3 745

 1. Writing – a book of 40 000 words and A5 books of 160 pages.
 2. Editing – by author
 3. Typographical Layout (Page Layout) – supply print ready pdf
 4. Book Cover Design – supply print ready pdf
 5. Printing and Binding:
  1. Once off (document print ready and backup) R 114
  2. Proof book and unit cost R 38
  3. 50 Books (refer discount structure) R1 805
  4. ISBN registration R 88
 6. Marketing:
  1. Placing on Groep 7 online bookshop R 125
  2. Exposure on Groep 7 website R 125
  3. Posters (R6.00 per A3)
 7. Distribution and e-books:
  1. E-book on Kobo.com R1 450
  2. Distribution (see agreement).

Example 1 – total cost R6 345

 1. Writing – a book of 40 000 words and A5 books of 160 pages.
 2. Editing – Evaluation R 350
 3. Page layout – professional in Indesign and proof reading R2 400
 4. Book Cover Design – professional in Photoshop R 550
 5. Printing and Binding:
  1. Once off (document print ready and backup) R 114
  2. Proof book and unit cost R 38
  3. 50 Books (refer discount structure) R1 805
  4. ISBN registration R 88
 6. Marketing:
  1. Placing on Groep 7 online bookshop R 125
  2. Exposure on Groep 7 website R 125
  3. Posters (R6.00 per A3)
 7. Distribution and e-books:
  1. E-book on Kobo.com R 750
  2. Distributions (see agreement).

Example 1 – total cost R11 715

 1. Writing – a book of 40 000 words and A5 books of 160 pages.
 2. Editing:
  1. Evaluation R 350
  2. Editing (40 000 x 15 cents) R6 000
 3. Typographical Layout (Page Layout) – professional in Indesign R1 520
 4. Book Cover Design – professional in Photoshop R 550
  1. Purchase of 1 photo R 250
 5. Printing and Binding:
  1. Once off (document print ready and backup) R 114
  2. Proof book and unit cost R 38
  3. 50 Books (refer discount structure) R1 805
  4. ISBN registration R 88
 6. Marketing:
  1. Placing on Groep 7 online bookshop R 125
  2. Exposure on Groep 7 website R 125
  3. Posters (R6.00 per A3)
 7. Distribution and e-books:
  1. E-book on Kobo.com R 750
  2. Distributions (see agreement).