Beperkte Kategorie (Privaat belang; eie opleidingsmateriaal)

Skrywe – Digbundel of boek in A5 met 160 bladsye.

1. Teksversorging – versorg self.
2. Bladuitleg – skrywer voorsien drukgereed PDF.
3. Buitebladontwerp – skrywer voorsien drukgereed PDF.
4. Druk en bind:

  • Eenmalig (Data rugsteun) – R 115
  • Proefboek en eenheidskoste – R 53
  • 50 Boeke (sien korting struktuur) – R2 518

Drukkostes vir bestellings na proefboek goedgekeur is:
• 2-48 boeke – prys van proefboek;

Daarna die volgende kortings:

  • 50 boeke 5,0%
  • 100 boeke 7,5%
  • 250 boeke 12,5%
  • 500 boeke 15,0%
  • 750 boeke 17,5%
  • 1,000 boeke 20,0%