Stap 3 – Tipografiese Uitleg (Bladuitleg)

 

Die bladuitleg en buitebladontwerp kan gedoen word deur:

 • Groep 7 se professionele personeel;
 • die skrywer self;
 • of enige grafiese kunstenaar van die skrywer se keuse.

Groep 7 se span doen die uitleg van die boek in die wêreldbekende professionele program Adobe InDesign. Hierdie is ook die eerste stap na e-boeke wanneer die InDesign lêer omgeskakel word na E‑Pub vanwaar die sekure e-boek gemaak kan word.

Die tipe drukproses wat gebruik gaan word, bepaal dan ook hoe die uitleg gedoen word. Riglyne van kostes vir bladuitleg in Adobe InDesign is:

 • A5 boeke – vanaf R9 tot R16 per bladsy.
 • A4 boeke – vanaf R12 tot R22 per bladsy.
 • Boeke met sketse, fotos & diagramme – vanaf R 25 per bladsy.
 • Boeke wat ook ʼn indeks benodig – vanaf R 65 per bladsy.
 • Regstellings na bladuitleg – R120 per uur.
 • Indien skrywers verkies om die dokument in MSWord te behou en self regstellings te maak, doen ons afronding vanaf R4.50 per bladsy.

Die kwotasie word voorsien wanneer die manuskrip ontvang is en twee fakture word gelewer vir betaling nadat 50% en 100% van die werk voltooi is.

Groep 7 se grafiese kunstenaars doen professionele bladuitleg, maar dit sluit nie uit dat jy (of jou vriend!) dit kan doen en die dokument in drukgereed kwaliteit PDF (portable document format) aan ons voorsien sonder enige uitlegkoste daaraan verbonde nie. ‘n Proefboek word deur Groep 7 gedruk en die outeur moet dit goedkeur alvorens die druk van die boeke kan begin.

Indien jy, of ʼn grafiese kunstenaar van jou keuse, self die bladuitleg doen, hou die volgende paar riglyne in gedagte vir ʼn netjiese uitleg:

 • Die bladsye in ʼn A5 boek is 148,5 mm breed en 210 mm lank met 15-20 mm spasie tussen die inhoud en die vier kante van die bladsy.
 • ʼn A4 bladsy is 210 mm breed en 297 mm lank met dieselfde kantruimtes.
 • Lettertipe wat normaalweg gebruik word, is “Serif” wat beteken die lettertipe het kop- en voetstukkies wat lees kan vergemaklik. “Sans serif” beteken dus sonder die kop- en voetstukkies wat wel vir opskrifte gebruik kan word. Oorweeg dus lettertipes soos: Century Schoolbook;Baskerville; Garamond; of Goudy Old Style.
 • Nommering van die bladsye tot voor die eerste hoofstuk word normaalweg in Romeinse syfers gedoen en daarna begin Hoofstuk 1 op bladsy 1. Onewe nommers is aan die regterkant. Wanneer ʼn boek uit 100 bladsye bestaan, beteken dit dat 50 blaaie weerskante gedruk en genommer word, bv. Romeinse syfers i-iv genommer en die res van die boek 1-96 genommer.